Vi trenger en menneskerettighetslov for næringslivet

For å sikre at varene og tjenestene vi kjøper her i Norge er produsert i tråd med menneskerettighetene, må alt næringsliv være etisk. Derfor er en menneskerettighetslov for næringslivet nødvendig.

“Jeg vet at vi kan forandre verden, jeg har sett det”

Marte Hansen Haug

“Vi burde ha krav på et svar”

Cecilie Kjeldsberg

“Det er utrolig viktig at man etablerer et lovverk”

Einar Kleppe Holte

Changemaker jobber kreativt og politisk for å sette fokus på de strukturelle årsakene til at verden er urettferdig. 

“Jeg vet at vi kan forandre verden, jeg har sett det”

Marte Hansen Haug

“Vi burde ha krav på et svar”

Cecilie Kjeldsberg

“Det er utrolig viktig at man etablerer et lovverk”

Einar Kleppe Holte

Changemaker_logo_hvit_1c08857b37d7e2f0d2389cf4530ae750

Changemaker jobber kreativt og politisk for å sette fokus på de strukturelle årsakene til at verden er urettferdig. 

Marte

Er sykepleierstudent og aktivist i Changemaker. Her har hun vært aktiv i tre år. Først som lokallagsleder i Kristiansund og nå som medlem i sentralstyret. Marte brenner for en mer rettferdig verden, og vet at å engasjere seg kan være med på å gjøre en forskjell. For Marte vil en menneskerettighetslov for næringslivet bety at det blir lettere å velge etisk produserte varer.   

Cecilie

Cecilie er en gründer som lenge har engasjert seg for likestilling. I 2016 startet hun Better Living Project hvor hun nå er CEO. Her jobber de for å sikre arbeid og stabil inntekt for kvinner i India gjennom produksjon og salg av etiske tekstiler til norske bedrifter. 

For Cecilie vil en menneskerettighetslov for næringslivet bety at alle bedrifter må produsere etisk, som gir like konkurransevilkår.

Einar

Grunnlegger og daglig leder på Fuglen Coffee Roasters. Med sitt brennende engasjement for åpenhet i verdikjeder har Fuglen blitt en bedrift med bærekraft som kjernen i sin drift. Her er fokuset på å ha en gjennomsiktig, demokratisk og solidarisk verdikjede viktig. 

For Einar vil en menneskerettighetslov for næringslivet bety at alle bedrifter har gjennomsiktige og solidariske verdikjeder.